Kalite Yönetimi :

UMG tüm faaliyetlerini, azami ölçüde müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla, ISO-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak yürütmektedir.

Bununla birlikte, geliştirilen ürünlerin ve süreçlerin sözleşmelerde belirlenen gereksinimlere bağlı olarak NATO ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlanmaktadır.

Kalite Politikası :

UMG, azami ölçüde müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla taahhüt ettiği Kalite Yönetim Sistemi şartlarının yerine getirilebilmesi için ;

– Müşteri ihtiyaçlarının eksiksiz yerine getirilmesini,

– Projelerin verilen süre ve takvim içinde bitirilmesini,

– Müşteri memnuniyetini sağlamayı, artırmayı ve sürekli kılmayı,

– Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak yenilikçi ve maliyet-etkin çözümler sunmayı ilke edinmiştir.